ورود ناگهانی کودک ۱۷ ماهه به خیابان شلوغ + تصاویر

در آخرین لحظه یک راننده با حرکتی شجاعانه توانست جان این کودک را نجات دهد. به گزارش سایه،تصاویر تهیه شده از دوربین مدار بسته یکی از خیابانهای انگلیس، حرکت شجاعانه یک راننده  را نشان می دهد.وی در لحظه ای که ناگهان یک کودک 17 ماهه سرگردان وارد خیابان شلوغ  شد  ...