مركز اسلامی وین فاجعه میرزا نخستنگ را محکوم کـــرد

مرکز اسلامی امام علی(علیه السلام) وین، پایتخت اتریش با صدور بیانیه‌ای فاجعه عظیم و دردناک کشتار شیعیان در «میرزا نخستنگ» افغانستان به دست داعش و طالبان را محکوم کـــرد. به نقل «شيعه نيوز»، مرکز اسلامی امام علی(ع) وین، پایتخت اتریش با صدور بیانیه‌ای فاجعه عظیم و دردناک کشتار شیعیان در «میرزا ...