علی دایی اعصاب سعودی ها را حسابی به هم ریخت! +تصویر

روز نو :  در حالی که تنها تعداد ساعت تا آغاز گیم تیمهای پرسپولیس و الاهلی باقی مانده هست رسانه های عربستانی به مصاحبه علی دایی در دو تا از روخانومامه های ایرانی پرداخته اند و به انجام گرفتت از صحبت های دایی که نقل کرد بود الاهلی ...