رقم نهایی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام انجام گرفت

کوچکی‌نژاد ​مدیر کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس با اشاره به پایان یافتن قرائت گزارش تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه در این کمیسیون اظهار داشت: این گزارش در حدود 4000 صفحه تنظیم و ارائه انجام گرفت و خلاصه‌ای از ...