شکنجه صبحگاهی بچه ها

ما به طور جدی مخالف آغاز به کار مدارس در صبح زود هستیم؛ اگر مدارس ما به جای 7.5 صبح، بعد از ساعت 9.5 - 9 آغاز به کار کنند، نه تنها اختلالی در نظام تعلیمی رخ نمی دهد، بلکه میزان یادگیری و سلامت کودکان و نوجوانان به طرز آشکاری ...