محکومیت ۳ خواننده معروف پاپ به حبس با شکایت ترانه سرای مشهور

رضا صادقی، سینا سرلک و علی لهراسبی به اتهام سرقت ادبی با شکایت اردلان سرفراز ترانه‌سرا به دو سال حبس تعزیری محکوم انجام گرفته‌اند.به نقل روز نو ، اردلان سرفراز ترانه‌سرایی مشهور علیه سه خواننده داخلی به دلیل هستفاده بدون اجازه از دو ترانه‌اش شکایت کـــرده که دادگاه بدوا رای به دو سال ...