مصدومیت انجام گرفتید یک پرسپولیسی متعصب در گیم دوستانه! + تصویر

روز نو : در جریان دیدار دوستانه تیم‌های پیشکسوتان پرسپولیس و گسترش که امروز در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار انجام گرفت، محمدحسن انصاری‌فرد پیشکسوت باشگاه پرسپولیس دچار مصدومیت انجام گرفتیدی از ناحیه پاو سر انجام گرفت.مدیر عامل سابق پرسپولیس بعد از این اتفاق سریعاً به بیمارستان منتقل انجام ...