نگرانی آقام ایران از لغو برجام

اعتماد غالب ایرانیان به برجام در طی زمان دستخوش تغییر انجام گرفته و کاهش یافته هست. نرخ بی اعتمادی به آمریکا از 45 درصد در سپتامبر 2015 به 77 درصد در سپتامبر 2017 رسیده هست. در حالی که پرزیدنت ترامپ تهدید کـــرده که توافق هسته ای با ایران را بار ...